Selecteer Instelling

  Het invullen van één zoekcriterium is veelal voldoende om de instelling te vinden.

Naam Brinnr Straat
Huisnr Postcode Plaats

  Type Lidmaatschap*

  Geslacht*
  Voornaam*
  Voorletters*
Tussenvoegsel
  Achternaam*
  Geboortedatum*
Adresgegevens
  Straat*
  Huisnummer*
Huisnummer toevoeging
  Postcode*
  Plaats*
Land

Telefoonnummer

Mobiel
  E-mail*
IBAN rekeningnummer
Download hier het formulier automatische incasso
De (beveiligde) persoonsgegevens van KVLO-leden zijn alleen en uitsluitend voor intern gebruik op het landelijke bureau en de (lokale) afdeling(en) waartoe het lid behoort en worden niet aan derden verstrekt.